Privacy

Castel de Pont-à-Lesse S.A.
rue de Pont-à-Lesse 36
5500 Dinant

Numéro d’entreprise: BE 0866 668 472
Forme juridique: société anonyme

Privacybeleid

Castel de Pont-à-Lesse S.A. neemt de bescherming van uw privacy gewetensvol waar en neemt haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de beveiliging van klantinformatie zeer ernstig.
In dit privacybeleid vindt u de nodige toelichtingen hoe hotel Alfa Inn omgaat met klantinformatie en hoe wij uw privacy beschermen.

Castel de Pont-à-Lesse S.A. (wij) beheert de website met URL’s
www.casteldepontalesse.be (onze website).

Castel de Pont-à-Lesse S.A. respecteert alle wettelijke bepalingen inzake uw persoonlijke gegevens volgens de Belgische wet van 8/12/1992 met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens. Castel de Pont-à-Lesse S.A. verbindt er zich toe om uw persoonlijke gegevens uitsluitend te gebruiken

  • om bepaalde diensten op deze website mogelijk te maken,
  • om u te informeren en/of uw vragen te beantwoorden,
  • om u op de hoogte te houden van initiatieven of activiteiten van het hotel,
  • en niet ter beschikking te stellen van derden, tenzij met uw toestemming.

Castel de Pont-à-Lesse S.A. collecteert langs haar website slechts die informatie die nodig is om u te verzekeren van een optimale dienstverlening op haar website. Deze diensten kunnen zijn (zonder beperking): informatie verschaffen, reserveringsdiensten voor uw verblijf of elke andere relevante service.

Wenst u onze dienstverlening te gebruiken dan deelt u ons uw persoonlijke informatie vrijwillig mee. De gegevens bewaren wij om u een optimale dienstverlening te bieden. U bent niet verplicht, bij wet, om via de website persoonlijke informatie mede te delen.
Kunt u er zich niet in vinden dat Castel de Pont-à-Lesse S.A. uw persoonlijke gegevens verwerkt, dan kunt u van bepaalde faciliteiten op deze website geen gebruik maken.

De informatie nodig om op onze website gasten persoonlijk te identificeren of desgewenst te contacteren wordt steeds en uitdrukkelijk aangegeven met “Uw persoonlijke gegevens”.

Persoonsgegevens die het hotel via deze website verzamelt, kunnen gebruikt worden voor direct marketing en om commerciële redenen. Het mededelen van uw gegevens via onze website gebeurt dan ook en steeds vrijwillig.
Het verzamelen van persoonsgebonden informatie door Castel de Pont-à-Lesse S.A. via haar website staat volledig los van de wettelijk verplichte registratie van hotelgasten.

OPSLAG van uw GEGEVENS

Castel de Pont-à-Lesse S.A. volgt strikte procedures voor het opslaan en vrijgeven van uw persoonlijke gegevens. De methodes van Castel de Pont-à-Lesse S.A. om uw persoonlijke gegevens op te slaan en te verwerken voldoen aan de wettelijke vereisten voor het verwerken van persoonsgegevens en ter bescherming van het individu. Wees er u bewust van dat het internet niet steeds een veilig systeem is en dat er altijd voorzichtigheid geboden is als u persoonlijke informatie vrijgeeft terwijl u online bent.

NIEUWSBRIEF PER E-MAIL DOOR CASTEL DE PONT-A-LESSE S.A.

Bent u ingeschreven of aangemeld voor e-mailupdates van hotel Alfa Inn, dan ontvangt u per e-mail informatie betreffende speciale aanbiedingen, onze diensten en producten. U kunt zich op elk moment afmelden door een e-mail te sturen aan Castel de Pont-à-Lesse S.A..
Castel de Pont-à-Lesse S.A. verzekert u dat het als een goed huisvader betaamt, het aantal mailberichten tot een strikt minimum zal beperken.

UITSCHRIJVEN
Wenst u geen verdere informatie meer te ontvangen of indien u zich eventueel uit ons bestand wilt laten verwijderen, dan kan dit door ons een e-mail te sturen op reservation@casteldepontalesse.be of door te klikken op de daarvoor bestemde link in onze e-mails.

COOKIES
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. Het is belangrijk dat de gebruikers van onze website er zich bewust van zijn dat er mogelijk automatisch informatie en gegevens worden verzameld door standaard procedures op de internetservers en door het gebruik van cookies bij onze internetprovider. Voor wat betreft de bezoekstatistieken van deze website is het mogelijk dat uw bezoek aan de website www.casteldepontalesse.be het gebruik van cookies door de provider noodzaakt.

De bezoekstatistieken van deze website bevatten niet persoonsgebonden gegevens waarmee wij het verkeer naar onze website kunnen analyseren. De informatie betreft het aantal bezoekers per dag, per maand, landinformatie, de meest bezochte pagina’s op deze website, de tijd die een bezoeker op onze websites blijft, enz.

Deze informatie heeft uitsluitend statistische waarde. Hotel Alfa Inn en/of zijn websitedeveloper kunnen deze gegevens raadplegen. De informatie is volledig anoniem en biedt geen enkele mogelijkheid tot identificatie van specifieke gebruikers.
PS. Cookies zijn geen programma’s die uw systeem infiltreren en schade aan bestanden aanrichten. In het algemeen werken cookies door het toewijzen van een uniek nummer aan elke gebruiker dat verder geen enkele betekenis heeft buiten de specifieke website.

Tracking op de site: de website www.casteldepontalesse.be maakt geen gebruik van specifieke trackingsoftware om verkeerspatronen en websitegebruik te volgen.

BEKENDMAKING AAN DERDEN

Castel de Pont-à-Lesse S.A. verkoopt, verhandelt of verhuurt uw persoonlijke gegevens NIET aan derden.
Voor zover uw persoonlijke gegevens aan een andere persoon of organisatie bekend gemaakt zouden (moeten) worden, kan dit uitsluitend:

  • mits uw toestemming,
  • indien we wettelijk verplicht zijn uw persoonlijke gegevens over te maken,
  • of indien er zich een noodsituatie voordoet waarbij dit vereist is.

Dit laatste kan bijvoorbeeld zijn ter bescherming en verdediging van de rechten of het eigendom van Castel de Pont-à-Lesse S.A. of haar website, of indien de veiligheid van het personeel, de gasten van Castel de Pont-à-Lesse S.A., de website of het publiek beschermd moet worden.

UW TOESTEMMING

Het gebruik van deze website houdt in dat u hotel Alfa Inn toestemming geeft om de in dit beleid aangehaalde informatie te verzamelen en te gebruiken op de beschreven manier.

AANPASSINGEN IN ONS PRIVACY BELEID

Besluit hotel Alfa Inn om zijn privacybeleid te wijzigen, dan publiceert Castel de Pont-à-Lesse S.A. deze veranderingen op deze webpagina.
Zo bent en blijft u altijd op de hoogte welke informatie Castel de Pont-à-Lesse S.A. verzamelt, hoe deze informatie gebruikt wordt en onder welke omstandigheden Castel de Pont-à-Lesse S.A. deze informatie aan derden kan vrijgeven.

CONTACT

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het gevoerde privacybeleid of de uitvoering ervan, contacteer dan aub Castel de Pont-à-Lesse S.A. via: reservation @casteldepontalesse.be

Bent u van mening dat de website niet voldoet aan bovengenoemde principes, contacteer dan Castel de Pont-à-Lesse S.A. via reservation@casteldepontalesse.be . We analyseren dan uw vraag en identificeren uw probleem om dit, zo mogelijk, op te lossen.

WETTELIJKE VERPLICHTING VAN INZAGERECHT

Als geregistreerd gebruiker heeft u ten alle tijd het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, om deze aan te passen en/of om deze te verwijderen uit ons bestand. Daarnaast heeft u recht op een kopie van de informatie die ons Castel de Pont-à-Lesse S.A. over u ter beschikking heeft. Wenst u een kopie of als u wilt weten welke gegevens wij in ons bezit hebben, verstuur dan een schriftelijk en aangetekend verzoek aan Castel de Pont-à-Lesse S.A.

VEILIGHEID TER BESCHERMING VAN UW GEGEVENS

Onze veiligheidsprocedures bepalen dat wij in bepaalde gevallen, en dit ook voor uw eigen, persoonlijke informatie, een onweerlegbaar identiteitsbewijs vragen voordat wij gevoelige informatie aan u bekend kunnen maken.

WETTELIJKE VERPLICHTING VOOR LOGIESVERSTREKKERS

Naast het intern administratief beheer registreert en bewaart Castel de Pont-à-Lesse S.A. de persoons-gegevens van haar klanten ook om haar wettelijke plicht te vervullen (Wet van 1/03/2007 houdende diverse bepalingen betreffende de registratie en de controle van reizigers die verblijven in een toeristische verblijfsaccommodatie – BS 18/5/ 2007).

De persoonsgegevens die de reizigers meedelen kunnen enkel doorgegeven worden aan de politie zodat controle ervan mogelijk is.
Elke reiziger, wiens gegevens zijn geregistreerd en bewaard, kan zijn persoonlijke gegevens inkijken en ze laten verbeteren. De reiziger stuurt hiertoe een aangetekende brief met een kopie van zijn identiteitskaart aan Castel de Pont-à-Lesse S.A..

Castel de Pont-à-Lesse S.A.
Directeur général
Monsieur Johan De Turck
rue de Pont-à-Lesse 36
5500 Dinant